Welkom op de website
van Aldus Besloten!

In juni vergaderde de gemeenteraad van Maastricht over de kaderbrief en de gemeenterekening. Aldus Besloten interviewde wethouder Jean Jacobs en wethouder Wim Hazeu hierover.
Bekend van RTV Maastricht